ONLINE testy ADN

Pokyny pre vyplnenie testu

  • Pri každej otázke kliknutím označte vašu odpoveď.
  • Pre úspešné absolvovanie testu musíte získať 25 správnych odpovedí z 30 otázok.
  • Výsledok testu sa Vám zobrazí ihneď po vyplnení testu.
1. Kurz na prepravu plavidlami pre suchý náklad
2. Kurz na prepravu tankovými plavidlami typu N
3. Kombinovaný kurz na prepravu plavidlami pre suchý náklad a tankovými plavidlami typu N
4. Kurz na prepravu tankovými plavidlami typu C
5. Kurz na prepravu tankovými plavidlami typu G