Kurz na prepravu plavidlami pre suchý náklad

Otázka č.: 1
Čo sa usmerňuje dohodou ADN?
A
B
C
D