Kurz na prepravu plavidlami pre suchý náklad

Otázka č.: 1
Až do akého brutto množstva sú nebezpečné tovary triedy 3, obalovej skupiny I oslobodené od dohody ADN?
A
B
C
D