Kurz na prepravu tankovými plavidlami typu G

Otázka č.: 1
Plyn s objemom 8 m3 a teplotou 7 °C má absolútny tlak 200 kPa. Aký bude absolútny tlak v tom prípade, ak sa zvýši objem na 20 m3 a teplota na 77 °C?
A
B
C
D