Kurz na prepravu tankovými plavidlami typu G

Otázka č.: 1
Určité množstvo plynu má objem 8 m3 pri teplote 7 °C a absolútnom tlaku 200 kPa. Aká má byť teplota, aby mal plyn pri absolútnom tlaku 100 kPa objem 20 m3?
A
B
C
D