Kurz na prepravu tankovými plavidlami typu G

Otázka č.: 1
V nákladnom tanku s objemom 300 m3 sa nachádza dusík pod absolútnym tlakom 250 kPa pri teplote -12 °C. Teplota dusíku sa zvýši na +30 °C. Aký bude v tomto prípade absolútny tlak?
A
B
C
D