Kombinovaný kurz na prepravu plavidlami pre suchý náklad a tankovými plavidlami typu N

Otázka č.: 1
Kto je „odborníkom“ v súlade s požiadavkami bodu 8.2.1.2 ADN?
A
B
C
D