Kombinovaný kurz na prepravu plavidlami pre suchý náklad a tankovými plavidlami typu N

Otázka č.: 1
Kde sa dajú v dohode ADN nájsť technické normy k ochrane pred výbuchom určitých stavebných častí?
A
B
C
D