Kombinovaný kurz na prepravu plavidlami pre suchý náklad a tankovými plavidlami typu N

Otázka č.: 1
Kto musí kontrolovať osobitné vybavenie v súvislosti s ich (podľa predpisu) náležitou funkciou?
A
B
C
D