Kombinovaný kurz na prepravu plavidlami pre suchý náklad a tankovými plavidlami typu N

Otázka č.: 1
Podliehajú farby, laky a mazacie oleje na údržbu plavidla prepravované spoločne, prepravným ustanoveniam dohody ADN?
A
B
C
D