Kombinovaný kurz na prepravu plavidlami pre suchý náklad a tankovými plavidlami typu N

Otázka č.: 1
Podľa zmeny dohody ADN nemusí plavidlo vždy ihneď zodpovedať novým stavebným požiadavkám,
A
B
C
D