Kombinovaný kurz na prepravu plavidlami pre suchý náklad a tankovými plavidlami typu N

Otázka č.: 1
Kde sú v dohode ADN uvedené predpisy pre stavbu tankových plavidiel typu N?
A
B
C
D