Kurz na prepravu tankovými plavidlami typu N

Otázka č.: 1
Ako dlho bude plavidlo podliehať predpisom ADN?
A
B
C
D