Kurz na prepravu tankovými plavidlami typu N

Otázka č.: 1
Každý člen posádky plavidla, ktoré prepravuje nebezpečné tovary, musí podľa dohody ADN
A
B
C
D