Kurz na prepravu tankovými plavidlami typu N

Otázka č.: 1
V ktorej časti dohody ADN nájdete vzory „Osvedčenia o schválení“ a „Dočasného osvedčenia o schválení?
A
B
C
D