Kurz na prepravu tankovými plavidlami typu N

Otázka č.: 1
Kde sú v dohode ADN uvedené požiadavky na prevádzku požadované pri preprave nebezpečného tovaru tankovými plavidlami?
A
B
C
D