Kurz na prepravu tankovými plavidlami typu N

Otázka č.: 1
Ktoré predpisy sa podľa dohody ADN musia nachádzať na palube plavidla pri preprave nebezpečného tovaru?
A
B
C
D