Kurz na prepravu tankovými plavidlami typu C

Otázka č.: 1
Ktorý z nižšie uvedených procesov predstavuje fyzikálny proces?
A
B
C
D