Kurz na prepravu tankovými plavidlami typu C

Otázka č.: 1
Čo prestavuje vyparovanie UN 1846 CHLORID UHLIČITÝ?
A
B
C
D