VYHODNOTENIE

Kurz na prepravu plavidlami pre suchý náklad