VYHODNOTENIE

Kurz na prepravu tankovými plavidlami typu N