VYHODNOTENIE

Kombinovaný kurz na prepravu plavidlami pre suchý náklad a tankovými plavidlami typu N